Hongersnood

Tekstvak: Tekstvak: Contactgegevens

8

@

KvK

Nr. 08148473

NL64TRIO0212306278

Triodosbank te Zeist

www.stichtingfuraha.nl

ANBI

Nr. 815986737

Extreme droogte in Kenia

Eind vorig jaar zijn wij vanwege de droogte begonnen met het verstrekken van water en noodvoedsel in Migumomiri Kenia. Tot onze grote spijt is er nog steeds geen verbetering opgetreden. In tegendeel! De aanhoudende droogte heeft steeds ernstiger gevolgen voor de gemeenschap.

 

Het meer in Migumomiri staat bijna droog en bevat alleen nog maar vervuild water. De gemeenschap is op drift om water en voedsel te zoeken. Ouderen blijven alleen achter zonder zorg. Zwangere vrouwen bevallen na dagen zonder eten. Een aantal kinderen is al overleden.

 

Wij helpen waar we kunnen:

· Wij laten regelmatig tankwagens drinkwater bezorgen.

· Wij brengen op dit moment maismeel naar de 2 basisscholen ter plaatse zodat de schoolkinderen in de ochtend een beker pap kunnen krijgen.

· Wij bezoeken de achtergebleven ouderen en zieken met maismeel zodat ze niet helemaal vergeten worden.

 

Maar de droogte houdt nog steeds aan en we kunnen dit aanbod met ons kleine budget niet langer zonder uw hulp blijven bieden!

 

 

 

Wij doen daarom een beroep op uw steun!

 

Help Migumomiri de droogte door

en geef voor water en voedsel

 

Elke bijdrage is van harte welkom

 

Stichting Furaha

Triodosbank  NL64 TRIO 0212 3062 78

O.v.v. droogte!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rechthoek: afgeronde hoeken: Update eind april 2018

Inmiddels hebben we dankzij een bijdrage van velen een bedrag van € 2523,25 ontvangen!
Van dit bedrag hebben we 1940 pakken maismeel van 2 kg. kunnen kopen voor de kinderen en ouderen in Migumomiri.